TONIFICACIÓ

dldtdcdjdvdbdg
07:00 - 07:15 XPRESS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
07:00 - 08:00 SALA 1
BODY PUMP
PATRICIA
BODY PUMP
PATRICIA
08:00 - 09:00 SALA 1
BODY PUMP
PATRICIA
BODY PUMP
PATRICIA
08:15 - 08:30 XPRESS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
ABDOMINALS
08:15 - 09:00 SALA 1
GAP
PATRICIA
09:15 - 09:30 XPRESS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
ABDOMINALS
10:00 - 11:00 SALA 1
BODY PUMP
ADRIA
BODY PUMP
10:45 - 11:45 SALA 1
BODY PUMP
IRIS
11:00 - 12:00 SALA 1
BODY PUMP
ADRIA
11:15 - 11:30 XPRESS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
12:15 - 12:30 XPRESS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
13:45 - 14:30 SALA 1
BODYPUMP (R)
SALA 2
GAP
ALEX
14:00 - 14:15 XPRESS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
14:00 - 14:45 SALA 1
BODYPUMP (R)
14:15 - 15:00 SALA 1
BODYPUMP (R)
RUBEN
14:30 - 14:45 XPRESS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
14:30 - 14:50 XPRESS
ABDOMINALS
14:45 - 15:30 SALA 2
GAP
ALEX
SALA 1
BODYPUMP (R)
IRIS
BODYPUMP (R)
JUDIT
15:00 - 15:15 XPRESS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
17:30 - 18:15 SALA 1
BODYPUMP (R)
ADRIA
18:00 - 18:15 XPRESS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
18:00 - 18:45 SALA 1
BODYPUMP (R)
JUDIT
18:00 - 19:00 SALA 1
BODY PUMP
RUBEN
18:15 - 19:00 SALA 1
GAP
JUDIT
SALA 2
GAP
JUDIT
18:30 - 19:15 SALA 1
BODYPUMP (R)
ALEX
18:45 - 19:30 SALA 1
GAP
JAVI
19:00 - 19:15 XPRESS
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
19:00 - 19:45 SALA 1
CTC
ALEX
19:15 - 20:00 SALA 2
CTC
ADRIA
19:30 - 19:45 XPRESS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
ABDOMINALS
20:00 - 20:15 XPRESS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
20:00 - 20:45 SALA 1
BODYPUMP (R)
ERI
20:15 - 21:00 SALA 2
CTC
JAVI
SALA 1
BODYPUMP (R)
JAVI
BODYPUMP (R)
JAVI
20:30 - 21:15 SALA 1
BODYPUMP (R)
JAVI
20:45 - 21:30 SALA 1
BODYPUMP (R)
JUDIT
21:00 - 21:45 SALA 2
GAP
ALEX
21:15 - 21:30 XPRESS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
ABDOMINALS
DUET SUSPENSIÓ TRAINNING
21:15 - 22:00 SALA 1
GAP
JAVI